Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Quản trị doanh nghiệp trong kỷ nguyên số và bất ổn

Tiến Sĩ Phạm Hà, Chủ tịch HĐQT LuxGroup

Quản trị doanh nghiệp trong kỷ nguyên số và bất ổn

Văn hoá doanh nghiệp của LuxGroup trong kỷ nguyên số (thời đại số 4.0) có những đặc điểm và quan điểm nhất định từ nhà sáng lập và CEO Phạm Hà. Dưới đây là các quan điểm và các yếu tố quan trọng trong văn hoá doanh nghiệp của tập đoàn Sang Trọng LuxGroup:

Khách hàng chưa phải là thượng đế, Luxer đối xử họ như thượng đế: Quan điểm này đề cao vai trò của khách hàng trong doanh nghiệp. LuxGroup không xem khách hàng như mục tiêu bình thường mà đặt họ lên vị thế cao quý, coi trọng và tôn trọng quyền lợi và nhu cầu của họ.

Thách thức

Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đang ở trong một thế giới không chắc chắn: chiến tranh, lạm phát, trái phiếu doanh nghiệp sập nguồn, tổng cầu giảm, chuyển đổi theo xu thế số, yêu cầu chuyển đổi mô hình kinh doanh cũ sang mô hình mới đòi hỏi sự thích ứng nhanh và kịp của doanh nghiệp.

Đặc biệt, những cách làm cũ có thể sẽ không còn phù hợp khi khách hàng trong và ngoài tổ chức đang ngày càng thông minh hơn và khó tính hơn trong lựa chọn thương hiệu. Những nhà lãnh đạo, thương hiệu và doanh nghiệp nào có khả năng lắng nghe và thấu hiểu khách hàng hơn cũng như theo đuổi và kiên định với phát triển bền vững mới có khả năng cao nắm trọn được trái tim khách hàng và nhân sự thế hệ mới, qua đó có thể phát triển mạnh mẽ, lâu bền.

Phẩm chất quản trị 2024

Trong bối cảnh mới, việc quản lý và thúc đẩy quá trình thay đổi trong tổ chức, tạo điều kiện để nhân viên thích ứng với sự thay đổi và tận dụng những cơ hội mới là một trong những năng lực quan trọng mà người lãnh đạo cần có. Sự linh hoạt cần được coi là một yếu tố cần thiết để thích ứng với những biến đổi nhanh chóng của thế giới số.

Các nhà lãnh đạo cần đề cao tư duy số và đặt mức độ ưu tiên cao trong việc áp dụng công nghệ số vào hoạt động kinh doanh và quản lý doanh nghiệp. Việc phát triển nhân lực phù hợp với khả năng thích ứng với kỷ nguyên số là rất quan trọng; đặc biệt cần chú trọng đến việc đào tạo, học tập liên tục và liên tục tuyển dụng để duy trì sự phù hợp với xu hướng công nghệ và kỹ năng mới.

Người lãnh đạo cần có tư duy đổi mới sáng tạo và khuyến khích, đề cao sự sáng tạo trong mọi khía cạnh của công việc, từ sản phẩm và dịch vụ cho đến quy trình làm việc trong và ngoài tổ chức.

Đáng chú ý, tư duy về phát triển bền vững cần được định hình rõ nét hơn trong chính bản thân người lãnh đạo với một tầm nhìn và chiến lược dài hạn, từ đó “cấy” tư duy tử tế, nhân bản, bền vững vào trong mỗi nhân sự của tổ chức. https://www.luxgroup.vn

Leave a comment