Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Văn hóa sở hữu, lấy khách hàng làm trung tâm của LuxGroup

Văn hóa sở hữu, lấy khách hàng làm trung tâm của LuxGroup hoạt động như một nam châm hút các đối tượng như khách hàng, nhân viên, cổ đông, đối tác, chính quyền địa phương, nhà cung cấp và cộng đồng.

Một số doanh nghiệp tại Việt Nam hiện vẫn chỉ coi văn hóa nội bộ là “trang trí” chưa thực sự thấm vào thực tế. Theo các chuyên gia, văn hóa cần “sống” và phát triển theo biến đổi kinh tế để giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.

Ông Phạm Hà, CEO LuxGroup (https://www.luxgroup.vn), với 20 năm kinh nghiệm lãnh đạo, chia sẻ văn hóa sở hữu của LuxGroup xoay quanh trải nghiệm khách hàng và nhân viên.

Ví như từ trường, văn hoá doanh nghiệp tạo hiệu ứng để các thành viên hướng về cùng mục tiêu. Ví dụ như FPT, Viettel, Vinamilk, các doanh nghiệp này có văn hóa nội bộ mạnh giúp thúc đẩy sự thống nhất trong hành động và tư duy của nhân viên.

Văn hoá doanh nghiệp này thường sáng tạo, không quá trịnh trọng, tạo môi trường gắn kết giữa thành viên.

Các doanh nghiệp cần tạo các kênh đối thoại dân chủ để tạo sự giao lưu ý tưởng và thúc đẩy sự phát triển.

Yếu tố chung của nhân viên trong tổ chức xuất phát từ sứ mệnh, giá trị cốt lõi và triết lý của doanh nghiệp. Và với sự mạnh mẽ và rõ ràng của yếu tố này, nhân viên sẽ hành động và suy nghĩ nhất quán.

Văn hoá doanh nghiệp càng mạnh thì sức mạnh từ trường càng mạnh, định hướng thành viên càng hiệu quả và nhanh chóng.

Khi quy mô tăng, đa dạng hóa về tư duy, kinh nghiệm, hành động của nhân viên cần sự mạnh mẽ của văn hoá doanh nghiệp để duy trì sự thống nhất.

Doanh nghiệp lơ là việc xây dựng văn hoá doanh nghiệp sẽ gây khó khăn khi mở rộng quy mô, khiến việc điều chỉnh tư duy, hành động trở nên khó khăn.

Xây dựng văn hoá doanh nghiệp là việc khó nhưng quan trọng. Nó tạo sự liên kết giữa thành viên và giúp vượt qua khó khăn, phát triển hiệu quả.

Văn hóa nội bộ tại một số doanh nghiệp ở Việt Nam thường chỉ tồn tại trên giấy tờ, chưa thực sự thấm nhuần trong hoạt động. Để văn hoá thực sự hiệu quả, cần phải thấy nó trong hoạt động hàng ngày và tương quan với hành động thực tế.

Văn hoá doanh nghiệp giúp định hình hành động theo mục tiêu và chiến lược. Điều này thể hiện qua sự lựa chọn của nhân viên khi đối diện với thách thức.

Sự hành động của nhân viên ở cấp thấp cũng phản ánh văn hoá tổ chức, và để xem văn hoá có sự mạnh mẽ và nhất quán không, cần xem tại các cấp bậc này.

Văn hoá doanh nghiệp không chỉ là tuyên ngôn mà còn là hành động. Điều này cần thấy qua sự lựa chọn của nhân viên trong những tình huống khó khăn.

Văn hoá doanh nghiệp không cố định, có thể thay đổi theo thời gian để phù hợp với môi trường kinh doanh. Điều này cần đảm bảo sự phù hợp với giá trị xã hội và nhân viên.

Văn hoá doanh nghiệp cần giúp định hình tư duy, hành động của nhân viên theo mục tiêu. Sự “thẩm thấu” và hình thành thói quen tự nhiên là quan trọng.

Văn hoá doanh nghiệp cần phù hợp với chiến lược và “cơ địa” của tổ chức, không chỉ sao chép mô hình từ doanh nghiệp khác.

Văn hoá doanh nghiệp là thước đo trong quyết định nhân sự, giúp chọn lựa và phát triển cá nhân, loại bỏ những yếu tố tiêu cực.

Xây dựng văn hoá doanh nghiệp là việc không dễ dàng, nhưng nếu thực hiện tốt, nó có thể là chất kết dính giữa thành viên và giúp doanh nghiệp vượt qua thách thức và phát triển hiệu quả.

Leave a comment