Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Công Thức Ask

Công Thức Ask

Hãy biến thái độ thành tài sản lớn nhất của đời người!

7 ngày chuyển đổi nhân tâm trong văn hoá doanh nghiệp của LuxGroup, một tổ chức có thịnh vượng với mô hình hoạt động dựa trên công thức ASK: Attitude (Thái độ), Skills (Kỹ năng), và Knowledge (Hiểu biết).

Công thức ASK nhà LuxGroup nhằm đánh giá năng lực của mỗi nhân viên (gọi là luxer) dựa trên ba yếu tố chính: thái độ, kỹ năng làm việc và hiểu biết chuyên môn nghiệp vụ.

Với triết lý “Dịch vụ từ tâm, khách hàng làm chủ nuôi sống và trả lương thưởng,” tổ chức mong muốn mỗi luxer đều có thái độ đúng đắn và mang lại hạnh phúc cho bản thân, gia đình, khách hàng, tổ chức và cộng đồng xã hội.

Thái độ tạo thành công là một phần quan trọng trong văn hoá doanh nghiệp của LuxGroup, và nó được thể hiện thông qua những bước tiến nhỏ từ gieo suy nghĩ cho đến gặt số phận. Điều này nhấn mạnh ý nghĩa của việc có thái độ tích cực và quyết tâm trong mọi hoạt động và quyết định.

Các yếu tố cơ bản của thái độ Luxer bao gồm:

Yêu Bản Thân (Khỏe): Đảm bảo sức khỏe và tâm lý tích cực để có thể hoạt động tốt và đóng góp hết mình.

Yêu Công Việc (Trách Nhiệm): Thể hiện tinh thần trách nhiệm và đam mê trong công việc, đồng thời luôn sẵn lòng đối mặt và giải quyết các thử thách.

Yêu Tổ Chức (Văn Minh/Đại Sứ Lux): Đồng hành và đóng góp cho sự phát triển của tổ chức, trở thành đại sứ mang tinh thần LuxGroup đi xa.

Yêu Quý Khách Hàng (Lan tỏa): Tạo ra sự lan tỏa niềm vui, sự hài lòng và chăm sóc đặc biệt đối với khách hàng.

Yêu Nước (Tự hào di sản / Bảo vệ / Xanh hơn): Tự hào về di sản đất nước và đóng góp tích cực vào bảo vệ môi trường.

Tuyên bố này chứa đựng triết lý và giá trị cốt lõi của LuxGroup trong việc xây dựng một văn hoá doanh nghiệp tích cực và phấn đấu mang lại niềm hạnh phúc cho tất cả mọi người liên quan đến tổ chức này. Website của LuxGroup để cung cấp thêm thông tin là www.luxgroup.vn/

Leave a comment