Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Công thức MAGIC vi diệu PHÚC MANG trong doanh nghiệp Hạnh Phúc

Công thức MAGIC vi diệu PHÚC MANG trong doanh nghiệp Hạnh Phúc

Tự hào tiên phong sang trọng, đổi mới sáng tạo, xây dựng một tổ chức hạnh phúc là cách các nhà lãnh đạo doanh chủ xây dựng sự bền vững bằng nội lực từ bên trong để vượt qua mọi thách thức, mang lại hạnh phúc #deliveringhappiness thông qua đam mê, mục đích ý nghĩa, con người, bền vững và lợi nhuận. Tiến sĩ Phạm Hà, Chủ tịch CEO LuxGroup (https://www.luxgroup.vn), chia sẻ công thức thần kỳ tạo doanh nghiệp hạnh phúc.

Sau dịch bệnh và chiến tranh khó lường, nhận thức về thế giới biến động và bất định đã tăng cao. Tiến sĩ du lịch Phạm Hà nhấn mạnh rằng để thích nghi và phát triển, cần bền vững từ bên trong, trong đó việc xây dựng một tổ chức hạnh phúc là quan trọng.

Chức danh Giám đốc Hạnh Phúc (Chief Happiness Officer) ngày càng phổ biến trên thế giới, và có người lãnh đạo doanh nghiệp lớn cảm thấy quan trọng đến mức tuyển dụng cho vị trí này. Tuy nhiên, ở Việt Nam, chủ đề này mới nổi lên, nhưng sự quan tâm của các nhà lãnh đạo đang gia tăng.

Việc xây dựng một tổ chức hạnh phúc đòi hỏi sự chủ động của người lãnh đạo. Vị trí Giám đốc Hạnh Phúc chịu trách nhiệm xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc. Sự hạnh phúc của nhân viên phụ thuộc vào việc lãnh đạo có tư duy, khát khao, và thời gian để kiến tạo môi trường hạnh phúc.

Mô hình MAGIC vi diệu là một công thức thần kỳ để tạo doanh nghiệp hạnh phúc, bao gồm năm yếu tố quan trọng: ý nghĩa trong công việc, tự chủ, sự phát triển, tác động, và kết nối. Ông Phạm Hà cho rằng mô hình này gần gũi với doanh nghiệp Việt Nam. Năm yếu tố MAGIC quan trọng để tạo nên một tổ chức hạnh phúc.

Một là Meaning – ý nghĩa trong công việc. Một trong những yếu tố khiến một người làm việc trong một tổ chức hạnh phúc là được làm việc có ý nghĩa. Dù phải chịu áp lực rất lớn nhưng họ vẫn luôn cố gắng vì họ biết rằng nỗ lực của họ sẽ góp phần tạo nên một sự thay đổi tích cực cho xã hội, đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Hai là Autonomy – tự chủ. Một yếu tố khác khiến con người hạnh phúc là được làm chủ các quyết định liên quan đến họ. Để làm được điều đó, hệ thống phải làm rõ trách nhiệm, chức năng nhiệm vụ và phạm vi công việc. Nhân sự phải được tham gia vào quá trình ra quyết định.

Ba là Growth – sự phát triển. Cảm giác hạnh phúc của nhân sự có được khi họ thấy được kết quả làm việc mỗi ngày tốt lên, được ghi nhận, tưởng thưởng và có lộ trình phát triển xứng với công sức và năng lực. Lý do gắn bó lâu dài và 100% hạnh phúc, luxers chia sẻ rằng họ thấy được định hướng phát triển cũng như được lãnh đạo tạo điều kiện và cơ hội để phát triển tốt nhất.

Bốn là Impact – sự tác động. Một người có cảm giác hạnh phúc khi họ biết được sự ảnh hưởng của họ đến kết quả cuối cùng của tổ chức. Một cách làm rất hay mà tôi từng thấy là tạo dựng văn hoá lắng nghe, phản hồi và ghi nhận các nỗ lực và thành quả của nhân sự thông qua các cuộc gặp chính thức giữa lãnh đạo và nhân sự hàng tháng, hàng tuần thay vì chỉ chờ đến các đợt đánh giá thường lệ qua những con số.

Năm là Connection – sự kết nối. Có những người làm việc trong tổ chức nhiều năm trời nhưng luôn né tránh các câu hỏi liên quan đến công ty trong khi số khác lại tự hào chia sẻ về nơi họ làm việc qua các cuộc nói chuyện hay trên mạng xã hội. Nếu một người thường xuyên chia sẻ hình ảnh văn phòng, đồng nghiệp…thì đó là một trong những biểu hiện của sự kết nối giữa họ và nơi họ nghĩ họ thuộc về.

Từ các yếu tố nền, doanh nghiệp sẽ đi vào chi tiết, khảo sát nhân viên và đánh giá cảm nhận của nhân sự. Từ đó, những người phụ trách về hoạch định tổ chức hạnh phúc sẽ biết các yếu tố cần tập trung cải thiện.

Xây dựng doanh nghiệp hạnh phúc không chỉ phụ thuộc vào tiền bạc. Doanh chủ cần truyền năng lượng, quan tâm và đầu tư thời gian vào các hoạt động kiến tạo hạnh phúc. Hạnh phúc là hành trình, không chỉ là một điểm đến.

Leave a comment