Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Văn Hóa Doanh Nghiệp Của Luxgroup Trong Kỷ Nguyên Số (Thời Đại Số 4.0)

Văn Hóa Doanh Nghiệp Của Luxgroup Trong Kỷ Nguyên Số (Thời Đại Số 4.0)

Văn hoá doanh nghiệp của LuxGroup trong kỷ nguyên số (thời đại số 4.0) có những đặc điểm và quan điểm nhất định từ nhà sáng lập và CEO Phạm Hà. Dưới đây là các quan điểm và các yếu tố quan trọng trong văn hoá doanh nghiệp của LuxGroup:

Khách hàng chưa phải là thượng đế, Luxer đối xử họ như thượng đế: Quan điểm này đề cao vai trò của khách hàng trong doanh nghiệp. LuxGroup không xem khách hàng như mục tiêu bình thường mà đặt họ lên vị thế cao quý, coi trọng và tôn trọng quyền lợi và nhu cầu của họ.

Linh hoạt:

LuxGroup coi linh hoạt là một yếu tố cần thiết để thích ứng với những biến đổi nhanh chóng của thế giới số. Do đó, họ khuyến khích nhân viên và tổ chức trong việc thay đổi và điều chỉnh kế hoạch, chiến lược, và hướng đi khi cần thiết.

Tư duy số:

LuxGroup đề cao tư duy số và đặt mức độ ưu tiên cao trong việc áp dụng công nghệ số vào hoạt động kinh doanh và quản lý doanh nghiệp.

Văn hoá mở:

LuxGroup khuyến khích môi trường làm việc mở, cởi mở, nơi mà ý kiến của mọi người được lắng nghe và đề cao, tạo điều kiện thuận lợi cho sự đóng góp ý kiến và sáng tạo của tất cả nhân viên.

Cộng tác:

LuxGroup đề cao tinh thần cộng tác và làm việc nhóm. Họ khuyến khích nhân viên hợp tác và chia sẻ thông tin để đạt được mục tiêu chung của doanh nghiệp.

Quyết định dựa trên số liệu:

LuxGroup hướng đến việc đưa ra quyết định chính xác và hiệu quả dựa trên dữ liệu và số liệu thực tế.

Đổi mới sáng tạo:

LuxGroup khuyến khích và đề cao sự đổi mới và sáng tạo trong mọi khía cạnh của công việc, từ sản phẩm và dịch vụ cho đến quy trình làm việc.

Phát triển nhân lực thời đại số:

LuxGroup coi việc phát triển nhân lực với khả năng thích ứng với kỷ nguyên số là rất quan trọng. Họ chú trọng đến việc đào tạo, học tập liên tục và liên tục tuyển dụng để duy trì sự phù hợp với xu hướng công nghệ và kỹ năng mới.

Vai trò lãnh đạo trong kỷ nguyên số:

Cung cấp câu trả lời đúng > Đặt câu hỏi đúng:

Lãnh đạo của LuxGroup coi việc đưa ra câu trả lời chính xác là quan trọng, nhưng họ cũng đánh giá cao khả năng đặt câu hỏi đúng để hiểu rõ hơn vấn đề và tạo ra giải pháp tốt hơn.

Tư lệnh ra quyết định > Tư lệnh thử nghiệm:

Lãnh đạo của LuxGroup khuyến khích cấp dưới thử nghiệm các giải pháp và quyết định, nhằm tạo cơ hội học hỏi và cải tiến từ những sai lầm hoặc thất bại.

Ác cảm với thất bại > Lên kế hoạch thất bại, chào mừng thất bại, kỷ niệm thất bại:

Lãnh đạo của LuxGroup coi thất bại là cơ hội học tập và cải tiến, họ khuyến khích nhân viên chào đón thất bại và kỷ niệm những bài học rút ra từ đó.

Quản trị tác nghiệp > Quản trị sự thay đổi:

Lãnh đạo của LuxGroup tập trung vào việc quản lý và thúc đẩy quá trình thay đổi trong tổ chức, tạo điều kiện để nhân viên thích ứng với sự thay đổi và tận dụng những cơ hội mới.

Leave a comment