Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Văn hoá doanh nghiệp tâm Luxer 5 yêu

“Đây là văn hoá doanh nghiệp tâm Luxer 5 yêu: yêu thân, yêu việc, yêu Lux, yêu khách, yêu nước và ngũ thường. Cùng hiểu nội hàm tâm Luxer: Ý nghĩa chữ Nhân – Lễ – Nghĩa – Trí – Tín. Đạo kinh doanh tử tế nhà LuxGroup lấy khách hàng làm trung tâm.

Nhân – Lễ – Nghĩa – Trí – Tín là 5 đức tính cần có trong mỗi con người, cũng ứng với ngũ hành. Cuộc sống luôn thay đổi những chuẩn mực đạo đức, lối sống quý báu ấy luôn cần được lưu giữ và răn dạy cho thế hệ sau.

Cụ thể hơn trong một tổ chức LuxGroup (https://www.luxgroup.vn) có văn hoá doanh nghiệp, kinh doanh tử tế, luôn tiên phong dẫn đầu, luôn đổi mới sáng tạo, nhân văn, tự hào, hạnh phúc, luôn học hỏi và tập trung vào kết quả.

Ý nghĩa chữ Nhân

Chữ nhân (nhân hậu, tử tế) nhắc con người biết đối nhân xử thế, yêu thương đùm bọc và luôn luôn giúp đỡ mọi người. Đây không chỉ là một đức tính cần thiết mà còn là sợi dây liên kết bền chặt giữa con người với nhau.

Nhân tương ứng với hành Mộc. Theo ngũ hành, mộc là một loài cây xanh hiện thân cho sự sống và ý chí kiên cường vượt qua mọi hoàn cảnh trong cuộc sống. Dù cho có khắc nghiệt như thế nào cây xanh ấy vẫn vươn lên chiến thắng.

LuxGroup đề cao chữ Nhân để luôn nhắc nhở và mang đến ý nghĩa sâu sắc về nhân cách của một con người phải biết sống lương thiện, bao dung và vị tha. LuxGroup đề cao sự tử tế trong tâm nhà Luxer, dịch vụ từ tâm mang lại hạnh phúc.

Ý nghĩa chữ Lễ

Chữ lễ cũng chính là lễ nghi, lễ giáo. Nhắc nhở mọi người phải biết tôn trọng và luôn giữ mối quan hệ giữa người với người trở nên hài hoà.

Khi nhận sự giúp đỡ của người khác thì điều chúng ta cần và nên làm là biết ơn và nếu có thể thì sẽ trả lễ bằng cách này hay cách khác. Lễ còn được xem như một nét đẹp của văn hoá dân tộc Việt Nam.

Ngoài 5 yêu, yêu thân, yêu việc, yêu Lux, yêu khách, yêu nước, LuxGroup đề cao Lễ nhắc nhở luxer phải biết sống một cách chuẩn mực, kính trên nhường dưới, có trước có sau.

Ý nghĩa chữ Nghĩa

Chữ Nghĩa xuất hiện rất nhiều trong cuộc sống đời thường với ý nghĩa răn dạy mỗi người sống phải đạo, ngay thẳng, chính nghĩa.

Niềm tin vào chính nghĩa không bao giờ mất đi mà còn luôn luôn chiến thắng. Nghĩa còn là sự công bằng, lẽ phải giúp mỗi người nhận thức đúng đắn về chân lý.

LuxGroup đề cao văn hoá doanh nghiệp mang lại hạnh phúc bằng con đường chính đạo trong KINH có DOANH: đam mê, mục đích, con người làm trung tâm, bền vững và lợi nhuận.

Ý nghĩa chữ Trí

Năng lực Luxer là hàm tổng của thái độ, kỹ năng và hiểu biết. Hiểu là mình là khởi đầu của trí tuệ. Đức Phật đã dạy sức khỏe và trí tuệ là tài sản quý giá nhất của mỗi con người. Trí tuệ trong đó bao gồm “trí” là “quán thấy” và “tuệ” là “hiểu rõ”. Trí tuệ là sự thông minh am hiểu và sáng suốt.

Đặc biệt là khi có trí tuệ, con người sẽ không dễ dàng rơi vào những tội lỗi u mê. Ngược lại luôn thể hiện sự hiểu biết và nhanh nhạy, tận dụng tốt tiềm năng của trí óc.

Ông cha ta có một câu rất hay là “Trí giả nhạo Thuỷ “ có nghĩa là: Người sở hữu chữ trí luôn luôn thông suốt giống như một dòng nước có thể chảy qua được tất cả những rào cản.

Ý nghĩa chữ Tín

Chữ Tín là niềm tin, luôn thực hiện đúng những lời mình đã nói ra. Người có chữ Tín là người luôn coi trọng lòng tin của mọi người với mình và là người biết giữ lời hứa rất đáng tin cậy.

Trong ngũ thường, vị trí của chữ Tín ở cuối cùng nhưng lại là điểm chốt không thể di rời đi. Nếu không có đức tín thì sẽ không nhận được sự tin yêu của mọi người, không được đánh giá cao.

Tập đoàn LuxGroup của các công ty tí hon vĩ đại đề cao chữ Tín để luôn được tín nhiệm, coi trọng và có thể thuận lợi hơn trong công việc kinh doanh. LuxGroup coi trọng chữ Tín, cạnh tranh bằng thương hiệu, tập đoàn đầu tiên tuyên bố quyền khách hàng 100% thoả mãn khi đã tin nhân hiệu mỗi Luxer và Tín vào thương hiệu LuxGroup.”

Leave a comment