Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

9 bài học cảm hứng về quản trị con người dựa trên triết lý của doanh nhân Phạm Hà

Dưới đây là 9 bài học cảm hứng về quản trị con người dựa trên triết lý của doanh nhân Phạm Hàchủ tịch sáng lập và CEO của tập đoàn LuxGroup (https://www.luxgroup.vn), tập hợp các công ty tí hon vĩ đại.

Phạm Hà, với tầm nhìn sâu sắc và tình yêu mãnh liệt dành cho sự phát triển con người, đã xây dựng LuxGroup với triết lý quản trị độc đáo. Ông tạo ra một môi trường kích thích, khuyến khích sự phát triển tối đa của năng lực cá nhân.

Ông tích hợp giá trị yêu nước vào chiến lược kinh doanh, thúc đẩy sự tham gia của nhân viên trong những dự án mang tính quốc gia. Ông cũng coi trọng sự đa dạng và sự tế nhị trong quản lý, tôn trọng đóng góp của phụ nữ và trao cơ hội cho họ.

Phạm Hà trở thành biểu tượng của lãnh đạo tầm nhìn, để lại dấu ấn tích cực trong lĩnh vực du lịch và du thuyền sang trọng. LuxGroup đại diện cho sự sang trọng, tinh tế, sự tiên phong, nơi mà những người làm việc – luxer – được khuyến khích trở thành cá nhân tử tế từ tâm, thành công và hạnh phúc.

Khích tướng hơn là mời tướng:

Thay vì chỉ mời người vào vị trí lãnh đạo, chúng ta nên khích lệ họ, tạo cơ hội và tinh thần để họ phát triển và thể hiện năng lực.

Sử dụng “nữ tướng”:

Tạo cơ hội cho phụ nữ đảm nhận các vị trí quan trọng trong quản lý, vì họ thường mang sự quan tâm, tế nhị và khả năng chăm sóc tốt.

Loại bỏ nếu không phù hợp:

Khi phát hiện người không phù hợp hoặc thiếu năng lực, hãy sa thải ngay để duy trì sức mạnh và phát triển của công ty.

Tinh thần yêu nước và trao quyền:

Thu hút những tài năng bằng cách tạo môi trường trao quyền và kích thích tinh thần yêu nước, tham gia vào những dự án mang lại lợi ích cho đất nước.

Nhận diện đại sứ của công ty:

Xem mỗi nhân viên như một đại sứ của công ty, yêu cầu họ thể hiện bản thân và đại diện cho hệ thống ở mọi thời điểm và nơi chốn.

Truyền tải tinh thần của công ty:

Đào tạo và truyền đạt tinh thần, trách nhiệm và giá trị của công ty để nhân viên thể hiện tốt trong công việc hàng ngày.

Liên tục đào tạo nhân viên:

Đầu tư vào việc đào tạo nhân viên với một số giờ cố định mỗi năm để đảm bảo họ tiếp tục phát triển kiến thức và kỹ năng.

Học hỏi mọi lúc, mọi nơi:

Khuyến khích học hỏi liên tục và không ngừng cải thiện bản thân, không chỉ trong môi trường làm việc mà còn trong cuộc sống hàng ngày.

Leave a comment