Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Làm việc xoay quanh chữ ‘nhân’ và “tử tế”

Làm việc xoay quanh chữ ‘nhân’ và “tử tế”

Văn hoá doanh nghiệp của LuxGroup đặt chữ “nhân” làm trung tâm, nhấn mạnh vào hạnh phúc của nhân viên và sự thoả mãn của khách hàng. Mô hình này tập trung vào đồng cảm, tương tác cá nhân và thấu hiểu quan điểm của người lao động và doanh chủ.

Giám đốc điều hành Great Place to Work® ASEAN & ANZ, Everlyn Kwek, mô tả mô hình “nhân” làm đặc điểm nổi bật, tạo môi trường tích cực bằng cách hỗ trợ nhu cầu và phát triển năng lực cá nhân.

Lợi ích của mô hình này bao gồm tăng cường gắn kết, cải thiện giao tiếp, nâng cao năng suất, khuyến khích hợp tác nhóm và thúc đẩy sự đổi mới. Sự tin tưởng, theo Phạm Hà, đóng vai trò quan trọng và phải được xây dựng thông qua các hành vi hàng ngày.

Mô hình “7 hành vi lãnh đạo có độ tin cậy cao” của LuxGroup tập trung vào sự tin tưởng là chìa khóa cho lãnh đạo hiệu quả với sự tập trung lớn vào con người. Luxer tuân thủ 5 yêu, đề cao ngũ thường: Nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Quản lý lãnh đạo làm chủ khát vọng nâng tầm, làm chủ kinh doanh tử tế, làm chủ nhân tâm, làm chủ nhân lực, làm chủ sự thay đổi.

Nhiều doanh nghiệp như SC Johnson & Son, DHL Express, Cisco và Bosch Việt Nam đã áp dụng mô hình này thành công, thưởng cho đóng góp xuất sắc và xây dựng cộng đồng hỗ trợ và minh bạch.

Phạm Hà nhấn mạnh rằng doanh nghiệp cần hiểu rõ văn hoá hiện tại của họ, cam kết từ lãnh đạo cấp cao, thúc đẩy hoạt động cố vấn ngược, truyền thông rõ ràng và liên tục, đào tạo và phát triển nhân sự, tạo môi trường học tập và cải tiến liên tục, đo lường và thích ứng, và nhận biết cũng như củng cố những thành công.

Áp dụng mô hình này đòi hỏi sự cam kết, chiến lược và sự thích ứng liên tục, mang lại tác động tích cực và bền vững cho tổ chức. www.luxgroup.vn

Leave a comment