Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

LuxGroup Foundations: Tổ Chức Hạnh Phúc và Bền Vững Cam Kết Mang Đến Hạnh Phúc

LuxGroup là một tổ chức ESG đạt nhiều giải thưởng, nổi tiếng với việc kinh doanh có đạo đức, chạm cảm xúc và lan tỏa hạnh phúc bằng lòng tốt, mang lại hạnh phúc cho Luxers, cổ đông, khách hàng, cộng đồng và xã hội.

Được sáng lập bởi Tiến sĩ Phạm Hà, một chuyên gia du lịch đầy nhiệt huyết, LuxGroup là một tập đoàn của các tí hon vĩ đại, hoạt động theo công thức vi diệu MAGIC: Có ý nghĩa, Tự chủ, Phát triển, Tác động, Kết nối.

Công thức này thể hiện sự lãnh đạo xuất sắc trong việc thúc đẩy các hoạt động bền vững, khuyến khích đổi mới, và truyền cảm hứng cho những thay đổi tích cực về môi trường và xã hội.

LuxGroup ưu tiên bảo vệ môi trường, trách nhiệm xã hội, và phúc lợi nhân viên, tạo ra một ví dụ toàn cầu về các thực hành kinh doanh bền vững và sự xuất sắc tại nơi làm việc.

Thúc Đẩy Thay Đổi và Tác Động

LuxGroup (https://www.luxgroup.vn) đang đóng góp đáng kể trong lĩnh vực du thuyền bền vững, khách sạn, du lịch và lữ hành. Để tiếp tục cam kết của mình, LuxGroup đề xuất thành lập LuxGroup Foundations, một nhánh từ thiện tập trung vào hoạt động từ thiện và tác động xã hội.

LuxGroup Foundations

Sứ Mệnh:
LuxGroup Foundations cam kết trao quyền cho cộng đồng, bảo tồn di sản văn hóa và thúc đẩy phát triển bền vững thông qua hoạt động từ thiện chiến lược và các sáng kiến có tác động.

Các Lĩnh Vực Tập Trung Chính:

Giáo Dục: Hỗ trợ các chương trình giáo dục, học bổng và cơ sở hạ tầng để thúc đẩy học tập và phát triển.

Y Tế: Cung cấp dịch vụ y tế, hỗ trợ nghiên cứu y khoa và cải thiện cơ sở hạ tầng y tế.

Bảo Tồn Văn Hóa: Bảo vệ và quảng bá di sản văn hóa, nghệ thuật và truyền thống.

Bền Vững Môi Trường: Các sáng kiến nhằm bảo tồn môi trường, năng lượng tái tạo và các thực hành bền vững.

Phát Triển Cộng Đồng: Trao quyền cho các cộng đồng địa phương thông qua các dự án cơ sở hạ tầng, đào tạo nghề và các chương trình phát triển kinh tế.

Các Chương Trình và Sáng Kiến:

Chương Trình Học Bổng: Cung cấp học bổng cho học sinh khó khăn để học tập ở bậc cao hơn.

Trại Y Tế: Tổ chức các trại y tế và cung cấp dịch vụ y tế thiết yếu tại các khu vực xa xôi.

Quỹ Văn Hóa: Tài trợ cho các dự án bảo tồn và quảng bá văn hóa, nghệ thuật và di sản địa phương.

Sáng Kiến Xanh: Hỗ trợ các dự án tập trung vào năng lượng tái tạo và lối sống bền vững.

Dự Án Cộng Đồng: Xây dựng cơ sở hạ tầng như trường học, thư viện, bể nước, bồn nước inox, đèn năng lượng mặt trời cho các làng và các trung tâm cộng đồng.

Hợp Tác và Cộng Tác:

LuxGroup Foundations sẽ hợp tác với các cơ quan chính phủ, các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức khác để tối đa hóa tác động của các sáng kiến của mình và đảm bảo phát triển bền vững.

Tầm Nhìn:

Tạo ra những nơi tốt hơn cho người dân địa phương sống và những nơi tốt hơn cho du khách tham quan.

Tạo ra một thế giới nơi mọi cá nhân đều có cơ hội phát triển, di sản văn hóa được tôn vinh và môi trường được bảo tồn cho các thế hệ tương lai.

Bằng việc thành lập LuxGroup Foundations, LuxGroup có thể tiếp tục cam kết trách nhiệm xã hội và tạo ra tác động tích cực đáng kể cho xã hội.

Leave a comment